شب یلدا ، این شب زایش مهر و میترا ، شب زایش نور و روشنائی

بر تو ایرانی مبارک...

انجمن علمی محیط زیست هم به نوبه خود این شب فرخنده و میمون رو به تک تک مردم ایران شادباش میگه

شب یلداتون سراسر شور و نشاط و خنده