عضو انجمن پنجشنبه 25 آذر 1395 11:32 ق.ظ نظرات ()
شیوا اکبری :

چگونه از محیط زیست دریا حفاظت کنیم؟
محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارندحفاظت محیط زیست درقرن21 به عنوان یکی از هشتهدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدار شناخته می‌شود
محیط زیست انسانی شامل هوا ، آب ، خاک ، گیاه ، بیشه ، مرتع ، دریا ، دریاچه ، رودخانه ، چشمه ، آبزیان ، حیوانات ، کوه ، دشت ، جلگه ، کویر ، شهر و یا ده می باشد . آلودگی محیط زیست مهمترین مشکلی است که انسان را با دشواری هایی روبرو ساخته است.
اماسوالی که دراین قسمت مطرح است که چگونه می توان از محیط زیست دریا حفاظت کرد؟کشور ما ایران جزء کشورهایی است که هم در شمال وهم در قسمت جنوب آن مرزهای آبی دارد وبه دلیل اینکه دریا ومرزهای آبی نقش مهمی هم در اکوسیستم دریایی وانسانی وهم در اقتصاد کشور نقش دارد بنابراین پرداختن به حفظ محیط زیست آن از اهمیت به سزایی برخوردار است.
برای حفظ این موهبت الهی روش های متعددی وجود دارد که میتوان در تقسیم بندی کل به موارد زیر اشاره داشت:
اولین گام در حفظ محیط زیست دریایی شناخت مبدا الودگی ویا به طور آسان تر شناخت عوامل آلوده کننده است.با رشد شهرها وتمدن بشری و وایجاد نیازهای نو وسایل آلوده کننده نوینی نیز پدید آمدند که مهمترین آنها میتوان به الودگی ناشی از مواد شیمیایی(پساب ها) حاصل فعالیت های خانگی وکارخانه ای اشاره داشت.البته چون فعالیت های کشاورزی نو وابستگی شدید به کودهای شیمایی پیدا نموده اند این امر نیز در مسیر پایانی آن موجب آلودگی های زیست دریایی می شود.

اما برخی ازآلودگی ها حاصل فرایند های طبیعی است که از ان جمله می توان به رشد جلبک های قرمز برروی سطح آب وفعالیت های زمین شناختی واتشفشانی اشاره داشت.
رشد جلبک ها در حالت اول شاید بی تاثیر به نظر برسد اما اگر این جلبک ها لایه ای برسطح آب تشکیل دهند در اثر کمبود نور واکسیژن با عث از بین رفتن پایه زندگی دریایی یعنی پلانگتونها می شوند که در سلسله زنجیر وار دریایی کم کم باعث تغییر ترکیب آب دریایی و موجودات ان می شود.
پس باید به این نکته اذعان داشت که دوعامل موثر درآلودگی دخیل هستند عامل انسانی وعامل طبیعی.اما خوشبختانه هردوعامل تاحدود زیادی قابل کنترل می باشند.
در مورد عوامل انسانی میتوان با اتخاذ روش هایی میزان این آلودگی را کاهش داد.از مهمترین این عوامل می توان به ایجاد تصفیه خانه های مناسب وموثر در کارخانه جات.استفاده از کشاورزی ارگانیکی(طبیعی) در پرورش محصولات کشاورزی و ایجاد سد ها وآب بندهایی برای کاهش ورود پساب ها به دریا اشاره کرد.در مورد مسائل طبیعی که رشد جلبک ناشی از دوعامل است که مهمترین واولین عامل تغییر میزان مواد محلول در اب در اثر دخالت انسانی است که می توان با اتخاذ تدابیری آن را کاهش داد ودر مورد دومی نیز جمع آوری جلبک ها ویا یافتن راه مبارزه طبیعی با ان این مشکل را حل نمود.
عامل مهم دیگری که در الودگی نقش دارند فعالیتهای نفتی است که متاسفانه در کشور ما به دلیل همسایگی با خلیج فارس بسیار زیاد رخ می دهد که این مشکل نیز در سال های اخیر بوسیله استفاده از ریز ماده ها حل شده است.
اما در پایان باید گفت حفظ محیط زیست وظیفه همه ماست چون این موهبتی است برای همه نسلها وهمه افراد و مسئولان در این امر باید احساس وظیفه کنند.