عضو انجمن جمعه 5 آذر 1395 11:55 ق.ظ نظرات ()
نویسنده : بهار انصاری

از جمله مشکلاتی که امروزه صنایع نفت با آن مواجه هستند آلودگی های ناشی از حفاری چاه های نفت می باشد. با توجّه به افزایش تقاضای انرژی، وابستگی شدید اقتصاد به نفت و لزوم تثبیت سهم ایران در اوپک، انجام عملیات حفاری امری ضروری و حیاتی است. صنعت حفاری یکی از بخش های اصلی صنعت نفت و یکی از تخصصی ترین فعالیت های صنعتی در جهان بشمار می رود. این صنعت مانند هر فعالیت صنعتی دیگر در پایان پسماندها و ضایعاتی را به محیط بر می گرداند و در صورتی که برنامه ریزی مناسبی برای پردازش، تصفیه و حذف آن وجود نداشته باشد، در دراز مدت اثرات نامطلوبی را با توجّه به شرایط اقلیمی بر محیط اطراف برجای خواهد گذاشت. با در نظر گرفتن نیاز به حفظ محیط زیست  برای نسل های آینده، شناخت عملیات حفاری و آسیب های ناشی از این عملیات بر محیط زیست، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

فرآیند حفاری و تولید نفت ، تولید کننده گونه های مختلفی از انواع آلودگی ها می باشد.قوانین زیست محیطی موجود ، شرکت ها و کارخانجات را ملزم به کاهش اثرات منفی زیست محیطی این آلودگی ها کرده است.یکی از مهم ترین عوامل در کاهش اثرات منفی زیست محیطی ، مدیریت صحیح است به گونه ای که برخی مواقع هزینه های مورد نیاز در حذف آلودگی ها ویا کنترل انتشار آلودگی ، با اعمال مدیریت صحیح و ابتکاری به میزان چشمگیری کاهش پیدا می کند.

کلمات کلیدی:صنعت حفاری، آلودگی، گل های حفاری، مدیریت زیست محیطی

محیط زیست مجموعه ای است بسیار عظیم و در هم پیچیده از عوامل گوناگونی که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین به وجود آمده است و بنابراین بر فعالیتهای انسان تاثیر گذاشته و از آن متاثر می شود. صنعت حفاری یکی از بخش های اصلی صنعت نفت و یکی از تخصصی ترین فعالیت های صنعتی درسطح جهان می باشد . در اثر فعالیتهای صنعت حفاری آسیب های زیست محیطی فراوانی بر محیط زیست وارد می شود که این آسیب ها می تواند آلودگی هایی را در هوا، آب، خاک و اثراتی را بر فعالیت انسان بگذارد. در صورتی که برنامه ریزی مناسب برای پردازش ، تصفیه و یا حذف آن وجود نداشته باشد در دراز مدت اثرات نامطلوبی را با توجه به شرایط اقلیمی بر محیط اطراف برجای خواهد گذاشت با در نظر گرفتن نیاز به حفظ محیط زیست برای نسل های آینده شناخت عملیات حفاری و آسیب های وارده ناشی از این عملیات برمحیط زیست ضرورتی اجتناب ناپذیر است . دراین مقاله سعی شده است به آلودگی های ناشی از صنعت حفاری پرداخته و نقش آنها را در تخریب محیط زیست مورد بررسی قرار دهیم و به مواردی نظیر: حداکثر تراکم مجاز مواد در هوا ،آب ، خاک و درجه زیان بر فعالیت و سلامت انسان ، استانداردهای بهداشتی، راه های اندازه گیری و تعیین مقدار آلودگی ها ، اثرات زیان بار پسماندها و اثرات زیان آور بیماریها و سرطان های که ناشی از کار درمیادین نفتی است پرداخته شود. امید است که توجه به بعضی از تجارب حفاری در ایران راه را برای یک مرور جامع شرایط کار و قوانین مربوطه هموار کرده و به نوعی در فرهنگسازی مناسب برای حفاظت از محیط زیست، بهداشت فردی و گروهی، در این فاز گذارای سریع کشور به سمت صنعتی شدن مفید باشد.

مواد و روشها

     واژه سیال حفاری به آن دسته از سیالاتی گفته می شود که در عملیات حفاری مورد استفاده قرارمی گیرد.
اساس گل حفاری را ممکن است آب (Water Based Mud )یا روغن Mud) (Oil Basedیا آب نمک (Salt-Water Based Mud) تشکیل دهد . اما بر حسب ضرورت ممکن است به آن ذرات کلوئیدی مثل خاک رس یا ذرات جامد اضافه شود و در بعضی شرایط استثنایی مواد شیمیایی هم اضافه می کنند. آب خالص و آب نمک و روغن مایعاتی هستند که به عنوان سیال حفاری مورد استفاده قرار می گیرند. آب به دلیل ویسکوزیته و چگالی کم آن مناسبترین سیال حفاری برای ایجاد چاه است . آب نمک نسبت به آب خالص مزیت بیشتری دارد چون به دلیل وجود نمک در آب (۱۰٪) وزن مخصوص بیشتر و فشار هیدرولیکی ایجاد شده بیشتر از آب خالص می باشد.

این تحقیق با هدف بررسی آلودگیهای ناشی از گل حفاری و ارائه روشهای مدیریتی برای تقلیل آن انجام شده است. در این راستا با انجام مطالعات کتابخانه ای، ستادی و میدانی، مراجعه به سازمان ها و مراکر مربوطه، مصاحبه با مسئولین و دست اندرکاران مرتبط با صنعت حفاری به بررسی آلودگی های ناشی از این صنعت در محیط های مختلف و تأثیر آنها بر محیط زیست پرداخته و در نهایت پس از شناسایی و بررسی آلودگیهای موجود در راستای تقلیل اثرات سوء آنها اقدام به ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب نموده است.

یافته های تحقیق

اجزاء تشکیل دهنده گل های حفاری شامل مایعات ، ذرات کلوئیدی ذرات جامد شامل باریت و ذرات ریز ماسه ، مواد شیمیایی ( موجب کنترل فعل و انفعالات ذرات کلوئیدی همچون رس در گل حفاری ) می باشند.وجود ذرات کلوئیدی در گل حفاری باعث افزایش گرانروی و چگالی می گردد که این امر موجب انتقال سریع و زیادتر ذرات حفاری از چاه می شود . خاصیت تعلیقی ذرات حفاری را بین چاه به هنگام قطع جریان گل حفاری افزایش می دهد. ذرات کلوئیدی که معمولاً در ترکیب گل حفاری به کار برده می شود از جنس نبتونایت (کانی مونتموریلونایت ) هستند. موارد دیگری نیز بعنوان ذرات کلوئیدی همراه به ترکیب اضافه می گردند که موجب کیفیت بیشتر این نوع گل حفاری ( آب + رس ) می شوند این موارد عبارتند از :

جدول ۳-۱ اثر ذارت کلوئیدی بر گل حفاری

ذرات کلوئیدی اثرات این ذرات بر گل حفاری
نشاسته موجب کاهش به هدر رفتن آب گل حفاری
C.M.C موجب کاهش به هدر رفتن آب گل حفاری
ذرات ریز جامد ذرات به منظور جلوگیری از هدر رفتن گل حفاری
افزودنیهای شیمیایی اضافه نمودن بعضی از ترکیبات شیمیایی به گل حفاری موجب گرانروی ، کاهش خاصیت ژله گونه جلوگیری از ضخیم شدن بیش از حد گل حفاری و جلوگیری از به هدر رفتن آب گل حفاری می شوند

در صنعت حفاری از مواد ترکیبات شیمیایی مانند کربوکسی متیل سلوز ، CMC باگرانروی بالا ، CMC باگرانروی پایین، سنگ آهک ،کاستیک سودا، بیکربنات سدیم، بیکربنات باریم ،لیگنو سولفات فروکروم ،کربنات سدیم یا سودا- اش، میکا ،آهک، نشاسته، فرمالوئید (HCHO) ،سولفات کلسیم ، XC-polymer ، اکسید کلسیم یا آهک کلسیم زنده، کرومات سدیم ،فسفاتها ،تترافسفات سدیم، هگزامتا ،فسفات سدیم ،فروبار، نمک طعام ،کلرو کلسیم، L.C. M، صابون مایع خاکهای رسی ،خاک رس نمکی یا آتا یو لگایت استفاده شده که کاربرد آن به شرح جدول۳-۲ می باشد.

۳-۲ کاربرد مواد معدنی مورد استفاده در حفاری

جدول کاربرد
بنتونیت جلوگیری از هدر رفتن محلول حفاری در چاههای درز و شکاف دار، استفاده از نبتونیت سدیم‌ به عنوان پوشش داخلی سطح چاه، افزایش خاصیت کلوئیدی، افزایش درصد بازیابی پودر و سنگ
میکا جلوگری از گیر کردن مته در سنگهای دارای خاصیت چسبندگی زیاد، نظیر وزن گسلی
گرافیت جلوگیری از گیر کردن مته و محور آن به هنگام حفاری
باریت کنترل وزن مخصوص
گالن کنترل وزن مخصوص
آهک و دولومیت کاهش وزن مخصوص و کنترل خاصیت قلیای از آهک و دولومیت
ژیپس جلوگیری از آلودگی کربنات، لخته کردن کانیهای رسی
آزبست افزایش درصد مواد حفاری
نمک کنترل قطر چاه ، کنترل پراکندگی رسها
کربنات و بی‌کربنات سدیم کنترل محلولها و جلوگیری از خطر آلودگی

پرلیت و خاکسترهای آتشفشانیآنالیز گل حفاری

در بخش گل حفاری خواص سیال حفاری را مورد بررسی قرار می دهند و از آنجا که مثلاً بنتونیت Bentonite به تنهائی از پس کلیه وظایف گل حفاری بر نمی آید. یک سری افزودنی به گل اضافه می کنند که در این آزمایشگاه با انجام آزمایشهای مختلف ترکیب یک گل با خصوصیات مورد نظر بدست می آورند. مثلاً یکی از افزودنیها CMC می باشد که برای افزایش viscosity به گل اضافه است. از خواص دیگر گل می توان به موارد زیر اشاره کرد :

-viscosity  (گرانروی ) که در دورRPM  ۶۰۰  اندازه گیری می شود با استفاده از دستگاه Rheometer   انجام می گیرد. (یکی دیگر از خواص گلPlastic viscosity   است ) تعیین yield point  یکی دیگر از خواص گل حفاری است هرچه yield point بالاتر باشد حمل قطعات وcuttings توسط گل راحت ترصورت می گیرد.از خواص مهم  گل mud filtrate است که با دستگاه API Standard filter press  اندازه گیری می شود.  Mud filtrate مقدار آبی است که سیال حفاری در حین circulation از دست می دهد. در دستگاه مورد نظرگل را داخل یک محفظه می ریزند و مقدار آبی که در زمان ۳۰ دقیقه تحت فشارpsi 100 از گل جدا می شود برحسب cc/30 min گزارش

می گردد. همچنین دراین آزمایش ضخامت mud cake را نیز اندازه گیری می کنند. با افزودن یک سری مواد می توان ضخامت mudcake را کاهش داد.

- از خصوصیات دیگر گل حفاری استحکام ژله ای گل است. یکی دیگر از دستگاههایی که برای اندازه گیری هرز روی و بهینه کردن آن بکار می رود تا آن را به حداقل برساند bridging material tester) BMT) می باشد. در این دستگاه برای هر نوع سازندی یک مدل اختیار می شود. مثلاً برای سازند ماسه سنگی یک مدل گلوله ای را در نظر می گیرند و میزان هرز روی گل را از داخل این مدل اندازه گیری می کنند. خواص مکانیکی گل که باید در آزمایشگاه تعیین شود عبارتند از :

Plastic viscosity)    PV) ، Yield point)  YP) ،Gel Strength)  gs) ، Filtration Lost)  FL)

اثرات زیست محیطی سیالات حفاری

     از جمله آلودگی های معمول در صنعت حفاری  گل های حفاری می باشند که دارای ترکیبات شیمیایی (باریت،بتونایت،آهک و…) بوده که برخی از آنان سلامت جمعیت خشکی را به خطر خواهند انداخت.اثرات زیست محیطی گل حفاری در محیط های خشکی باعث ایجاد اثرات سوء زیست محیطی بر منابع آب ،خاک ، هوا، گیاه و غیره خواهد شد. تخلیه نامناسب ضایعات حفاری باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیری به مسائل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خواهد شد بر فرض مثال رها سازی ضایعات به دریا بر روی جمعیت ماهیان تاثیرگذار خواهد بود و در دراز مدت باعث کاهش جمعیت آنان خواهد شد لذا قشری از مردم که از طریق ماهیگیری امرار معاش می کنند متضرر خواهند شد و در نتیجه با ایجاد فشار به سطح اقتصاد خانواده مشکلات بعدی و آثار سوء فرهنگی را بهمراه خواهد داشت.

     عمده‌ترین بخش گل حفاری آب است که همراه افزودنی‌هایی چون بنتونیت، سوپر میکس (یک نوع پلیمر CMC) ، سود، سیلیکات سدیم (شیشه مایع)، کربنات سدیم و… است. همه گل‌های حفاری به‌ طور معمول دارای برخی ترکیبات سمی تا نیمه‌سمی هستند که این ترکیبات می‌توانند به طبیعت آسیب برسانند. این ترکیبات شامل فلزات سنگین، نمک و هیدروکربورها هستند که غلظت آنها در انواع گل حفاری متغیر است. حضور هیدروکربورها در گل‌هایی با پایه آبی نامطلوب بوده و به‌عنوان یک ماده آلوده‌ کننده محسوب می‌شود. تنفس ۳۰ دقیقه از این‌گونه مواد به میزان ۵mg/lit0/ در هوا علائمی از قبیل حساسیت بینی، دهان، شش‌ها، سردرد، سرگیجه، بیهوشی و تاثیر بر سیستم اعصاب را به دنبال دارد. استاندارد پیشنهاد شده برای تماس انسان با هیدروکربورهای نفتی با توجه به نوع آن بین ۲۵ تا ۴۳۰ppm متفاوت است.

سیالات حفاری مورد استفاده در خشکی ، غالباً در گودال های مخصوص نگهداری و دفع پسماندها ریخته شده و نیز در بسیاری از مناطق ، سیالات حفاری مورد استفاده در فعالیت های دریایی ، در همان محل رها می گردد. برای بیشتر گل های حفاری و دفع آن ها در گودال های ذخیره سازی ، سدیم قویترین پتانسیل اثر گذاری بر محیط را دارد البته فلزات سنگین موجود در آن ها نیز موجب اثرات زیست محیطی می گردد که بدان در زیر اشاره شده است . البته پتانسیل شسته شدن فلزات سنگین از گودال ها و آلوده سازی آب های زمینی توسط غلظت کم و حلالیت اندک آن ها محدود می گردد، اما باز هم باید مورد توجه قرار گیرد .مهمترین اثرات مخرب زیست محیطی ناشی ازرها ساختن سیالات حفاری زمانی رخ می دهد که از گل های پایه روغنی استفاده گردد.

     افزایش غلظت هیدروکربن ها در رسوبات و اثرات آن برحیوانات کف زی تا فواصل چندین کیلومتری سایت حفاری اندازه گیری شده. لذا به دلیل همین اثرات رهاسازی گل های حفاری پایه روغنی و برش های مرتبط با آن در بسیاری از مناطق جهان ممنوع می باشد.بررسی اطلاعات جمع آوری شده از چاه ها نشان می دهد که میزان مصرف مواد شیمیایی بر روی هر چاه متفاوت از چاه های دیگر بوده و از الگوی خاصی پیروی و تبعیت نمی کند .این اختلافات ناشی از تفاوت در عمق پیش بینی شده حفاری ، سازند زمین شناسی نوع چاه (نفت یا گاز ) ، شرایط چاه و پارامترهای بسیار دیگر است و بنابراین مطالعات بررسی و ارزیابی باید بر اساس میادین مختلف نفت و گاز و همچنین محیط پذیرنده (کوهستان ، بیابان ، ساحل و … ) صورت پذیرد.

اثرات زیست محیطی فلزات سنگین موجود در گل حفاری

     فلزات سنگین از دو راه وارد سیالات حفاری می شوند: بسیاری از فلزات بطور طبیعی در چینه ها وجود داشته و لذا در طول حفاری وارد سیال مورد استفاده می شوند. بعضی از فلزات به عنوان افزودنی به گل حفاری اضافه می شوند تا خواص مطلوب را در آن ایجاد نمایند. مانند باریم و جیوه موجود در باریت به عنوان کنترل کننده دانسیته و کروم موجود در لیگنوسولفات کروم به عنوان خود ضرر ساخته از دیگر منابع تأمین فلزات سنگین در سیال حفاری خوئد نفت خام است . نفت خام بطور طبیعی شامل غلظت های بسیار متفاوتی از فلزات مختلف است . فلزات موجود در نفت خام عبارتند از : آلومینیوم ، کلسیم ، کروم کبالت ، مس ، طلا ، آهن ، سرب ، منیزیوم، منگنز ، نیکل ، فسفر ، پلاتین ، سیلیکون ، نقره ، سدیم ، استرانیوم ، اورانیوم ، قلع و بور که از این میان نیکل و وانادیوم دارای بیشترین غلظت ها هستند . در ادامه اثرات محیطی تعدادی از فلزات سنگین بر سلامتی انسان آمده است :

جدول ۳-۳ اثرات فلزات سنگین بر سلامتی انسانها

فلزات سنگین اثرات محیطی بر سلامت انسان
آرسنیک ضعف ، بی اشتهایی ، برونشیت بیماری های عصبی دوره ای ، اختلالات پوستی ، مشکلات گوارشی و ایجاد صدماتی بر کبد، قلب ، اعصاب و کلیه
جیوه ضعف ، خستگی ، بی اشتهایی و اختلال در فعالیت های گوارش ، درتماس های شدید وسطح بالا لرزش و رعشه تشنج موضعی انگشتان ، مژه ها
باریم گیاهان سمی یون باریم در برخی موارد باعث سکته و فلجی در موجودات زنده می گردد
کادمیوم آسیب های کلیوی ترک های استخوانی ، سنگ های کلیه ، نرمی استخوان ، کاهشرشد ، تنگی نفس و دردهایی در سر و مفاصل
کروم ایجاد سوزش های شدید در سیستم تنفسی ، تنگی نفس و آسیب های کلیه
کبالت درغلظت بالا موجب ورم ، آسیب های به قلب و سیستم گوارش و نیز صدماتی به کبد و کلیه
سرب ایجاد آثار سمیت و سیستم های خونی عصبی و کلیوی شده ، آسیب مغزی ، تشنج ، اختلالات رفتاری و مرگ
نیکل ایجاد حساسیت های پوستی و واکنش های آلرژیک
وانادیوم اثر بر چشم ها و سیستم تنفس در تماس های شدیدتر آسیب بر شش ، کبد ، کلیه ها و قلب
روی غلظت بالا اثرات زیان باری بر روی شش ها

اثرات زیست محیطی ناشی از کنده های حفاری

 خرده‌سنگ‌های حاصل از حفاری یا کنده‌های حفاری موادی هستند که در هنگام حفاری به‌ وسیله سیالات حفاری به سطح آورده می‌شوند. کنده‌های حفاری عموما از ذرات با دانسیته کم هستند و علاوه بر ایجاد مشکلات زیست‌محیطی، عموما اثر نامطلوبی بر خواص گل حفاری می‌گذارند. گل و کنده های حفاری محصولات جانبی سمی اجتناب ناپذیر در حفاری هستند. کنده های حفاری در حدود ۱۰ درصد حجمی از پسماندهای حفاری را تشکیل می دهد. در طی مسیر حفاری سیال خطرناک و کنده های حفاری با نفت ، آب و مواد شیمیایی دیگر تلفیق شده و یک مخلوط حفاری سمی رابوجود می آورد که شامل مواد شیمیایی سمی مانند نفت ، روغن ، جامدات سوسپانسیون فنل ، آرسنیک ، کروم ، کادمیوم ، سرب و جیوه و مواد رادیواکتیو طبیعی و باریم است . این ترکیبات بسته به موقعیت چاه ، عمق چاه و نوع سیمان حفاری مورد استفاده تغییر می کند. مقدار برش های حفاری جامد با عمیق تر شدن چاه و کوچکتر شدن قطر دهانه آن کاهش می یابد. کنده های حفاری که حاصل عملیات حفاری چاه های نفت و گاز است شامل مقادیری گل های حفاری است که دارای ترکیبات نفت بوده و به محیط زیست آسیب می رسانند. بعضی از این آسیب ها شامل :

اختلال فعالیت های بیولوژیک خاک، اثرات سمی روی گیاهان، اثرات زیانبار روی انسان در اثر ورود مواد به زنجیره غذایی می باشند.

۴-بحث و نتیجه گیری

مدیریت پسماندهای حفاری از جمله گل حفاری

 

اولین مرحله در مدیریت پسماندهای حفاری ، تفکیک کنده های حفاری جامد از گل های حفاری مایع است . زمانی که پسماندهای حفاری جامد و مایع تفکیک شده اند ، شرکت های مربوطه می توانند شیوه ها و تکنولوژی های متنوعی را برای مدیریت پس ماندها بکار گیرند . برای بعضی از کاربردها ، پس ماندهای حفاری را پیش از روش مدیریت نهایی جامد و تثبیت می کنند . روش ها و تکنولوژی های مدیریت را می توان به سه گروه اصل طبقه بندی کرد : کاهش حجم پس ماند ، بازیافت و استفاده مجدد ، دورریز

در کاهش حجم پسماندها می توان به تفکیک و جداسازی مواد اشاره نمود دسته ای از مواد که قابلیت استفاده مجدد را دارند اصطلاحاً با ارزش گفته شده و مواد دیگر که دارای ارزش نمی باشند از یکدیگر جدا نمود . همچنین آب مصرفی در گل حفاری حجم بسیار زیادی را اشتغال می نماید زیرا در عملیات حفاری آب بسیار زیادی استفاده می گردد . این آب مصرفی را می بایست از مواد گل حفاری جدا نمود . پس از جداسازی مواد موجود در گل حفاری می توان از مواد گل حفاری که دارای ارزش استفاده مجدد می باشند پس از تیمار نمودن آنها در پروسه حفاری برای چاه دیگری استفاده نمود . این امر در گل های روغنی که گران قیمت می باشند بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد . آب جدا شده نیز می تواند جهت شستشوی ابزارآلات مورد استفاده قرار گیرد .

از روشهای تجربی در از بین بردن مواد زاید حفاری می توان به تکنیک ها و روشهای شیمیایی اشاره نمود. در مورد دو پارامتر مورد تحقیق در این پروژه، می توان به جای کلرید پتاسیم از استات یا کربنات پتاسیم استفاده نمود تا مقدار کلرید در گل حفاری کاسته شود . همچنین جهت از بین بردن سدیم قابل تبادل در خاک می توان از سولفات کلسیم استفاده نمود . سدیم با کلسیم جا به جا شده و از خاک خارج می گردد . استفاده از این تکنولوژی ها و بکارگیری آنها می تواند نقش بسیار مهمی را در کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از پسماندها ایفاء نماید از روش حفاری که پسماند کمتری تولید می کنند.برای کاهش اثرات زیست محیطی پس ماند حفاری می توان از گل و افزودنی هایی با اثرات زیست محیطی کمتر استفاده کرد .

از جمله راهکارهای کاهش اثرات زیست محیطی عبارتند از :

الف ) استفاده از گل های حفاری سنتزی

ب ) سیستم های سیال حفاری جدید

ج ) تعویض متناوب عامل های چگالش

۵- پیشنهادات

اغلب گل های حفاری پایه آبی (WBMs) زمانیکه کار حفاری پایان یافته است دور ریخته می شوند . در حالیکه بسیاری از گل های حفاری پایه نفتی (OBMs) تا جائیکه امکان دارد ، بازیافت می شوند . گاهی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گل های حفاری استفاده شده تا اندازه ای تنزل می یابد و گل های حفاری بایستی تحت فرآیندهایی قرار گیرند تا خصوصیات لازم آن ها دوباره بازگردانی شود . در بعضی موارد نیز گل های حفاری به قدری تنزل پیدا کرده اند که نمی توانند به عنوان گل های حفاری مجددا مورد استفاده قرار گیرند و بایستی برای کاربردهای مفید و دیگری بکار گرفته شوند .

یکی از کاربردهای کنده های حفاری برای استوارسازی سطوحی که در معرض فرسایش هستند ، مانند جاده ها و یا حوضه های حفاری است . کنده های حفاری نفتی کار مشابه با آسفالت را برای ترسیم سطح جاده ها انجام می دهند . ترمیم باتلاق ها با استفاده از کنده های حفاری نیز یکی دیگر از کاربردهای جدید آن می باشد.

انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی براساس نوع میدان ، زمین شناسی منطقه و شرایط چاه در حال حفاری ، نوع سیال تولیدی و نیز محیط های تحت تاثیر، بکارگیری مواد شیمیایی با اثرات زیست محیطی کمتر و انجام مطالعات ارزیابی برای هر ماده شیمیایی جدید مورد مصرف در واحدهای حفاری ، استفاده از روش مدیریت مهندسی مجدد در واحدهای حفاری، قرار گرفتن عملیات حفاری در لیست صنایعی که انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی برای آنها اجباری است .