عضو انجمن پنجشنبه 29 مهر 1395 09:55 ب.ظ نظرات ()
نویسنده : بهار انصاری

سد سازی چیست؟

چرا سد سازی می کنیم؟ً

معایب آن چیست ؟

راندمان آن چه قدر است؟

و...

 وقتی میشنویم کشورایران سومین کشور  دنیا در صنعت سد سازی است

خوشحال می شویم!

این خوشحالی به چه قیمتی ؟ به قیمت نابودی جنگل های بلوط زاگرس ؟ یا

نابودی بسیاری ازروستاهای آن منطقه ؟

تا به حال فکر کرده اید چرا سد می سازیم؟ یکی از مهمترین دلایل سد سازی 

تامین برق می باشد ! اما در کل مجموع سد های ایران تنها 7.5 درصد برق

کشور تولید می شود.

آیای میدانید با اغاز ابگیری هامون نیمی از درختان بلوط زیر آب رفتند و نابود شدند!

سد ها مسوول نابودی بیش از 5 میلیون هکتار از جنگل های ایران هستند!

هنوز هم از سد سازی خوشحالید؟

جنگل ها تنها اسیب سد ها نیستند با اغاز ابگیری سد کارون 15000 هزار 

روستا زیر آب رفتند و مردم مجبور به فرار شدند!

آب سد ذخیره ای سد ها چی؟ سالانه نزدیک به 10 میلیارد متر مکعب از آب سد

ها تبخیر می شود !

ایا ساخت566 سد در کشوری که افتابی سوزان دارد و گرمسیر است درست است؟

با خود می اندیشید غربی ها در سد سازی چگونه عمل می کنند؟ غربی ها نزدیک

به صد سال سد سازی را متوقف کردند آنها خیلی وقت پیش ها سد هایشان را

ساخته اند

و برقشان را بیشتر از طریق هسته ای به دست کی اورند !