تبلیغات
محیط زیست ما ...
 
 
 
انجمن علمی محیط زیست دانشگاه عمران و توسعه

تخریب محیط زیست تاثیر روشنی در گسترش فقردارد

نویسنده : عضو انجمن | تاریخ : 08:20 ب.ظ - یکشنبه 5 اردیبهشت 1395

نویسنده : شیوا اکبری 
تخریب محیط زیست تاثیر روشنی در گسترش فقردارد

گزارش از سلامت نیوز

سلامت نیوز:معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی گفت : تخریب محیط زیست تاثیر روشنی درگسترش فقردرکشور دارد و باید نگران افزایش فقر به دنبال تخریب محیط زیست باشیم .


به گزارش سلامت نیوز به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دکتر احمد میدری که در نشست تخصصی اثرات اجتماعی چالش های زیست محیطی با حضورمعاون مرکز تحقیقات استراتژیک رئیس جمهور،مدیرکل سلامت شهرداری تهران،و ...جمعی از فعالان اجتماعی سخن می گفت افزود : در معاونت رفاه اجتماعی به دنبال کنترل فقر در کشوریم .
وی با اشاره به تخریب های گسترده زیست محیطی در جنوب کشور طی سال های اخیر به طور مفصل درباره اتفاق های سال 79 که به تخریب روستا ها وافزایش مهاجرت و بسیاری ازدیگرحوادث منجر شد گفت : درهمان دوره نیز دفترمحیط زیست سازمان ملل نسبت به تکرار فاجعه زیست محیطی ای نظیر دریاچه" آرال" به ما هشدارداد . 
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی سپس با نشان دادن فیلمی کوتاه از فاجعه دریاچه آرال افزود : حال این سوال مطرح است که با توجه به آگاهی سیاستگذاران، روزنامه نگاران حرفه ای در این حوزه، رسانه ملی و ... نسبت به آسیب های ناشی از تخریب های زیست محیطی چطور باید ازوقوع این گونه حوادث جلوگیری شود و چه راهکارهایی دراین باره وجود دارد ؟ 
دکترمیدری تاکید کرد :ما به دنبال کنترل و آینده نگری برای رسیدن به راه حل های واقعی و بومی هستیم و این سلسله نشست ها نیز به همین منظور دنبال می شوند . 
درادامه این نشست دکترفاضلی معاون مرکز تحقیقات استراتژیک رئیس جمهور فرآیندهای بحران زا را که شامل ناپایداری منابع آبی ، خاک ، آلودگی هوا و... می شوند تشریح کرد .
وی دربخش دیگری از سخنان خود به تهدید امنیت غذایی دراثرگران شدن محصولات غذایی به دنبال ازبین رفتن محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت : تخریب های زیست محیطی درحیطه امنیت غذایی چندین مورد بحرانی را پدید می آورند . 
فاضلی تصریح کرد : 50 سال پیش بحران آتی آب در ایران پیش بینی شده بود و بسیاری از واقعیات زیست محیطی کشورمان تاریخی هستند و برپایه این جمله معروف باید یادمان باشد که" ممکن است ما تاریخ را فراموش کنیم اما تاریخ ما را فراموش نمی کند ." بنابراین وقتی درگذشته سد هایی در کشور ساخته شد و اکنون نیز ساخت تعداد زیادی سد در دست مطالعه است؛ گزارش های علمی به سخره گرفته شدند ومی شوند ، امروز نیز با مشکلات زیست محیطی فراوانی روبرو می شویم . 
وی ازفعالان نهادهای مدنی خواست تا در این حوزه بیشتر سخن بگویند و راه حل های متفاوت خود را اعلام کنند . 
درادامه این نشست پس از سخنان فعالان اجتماعی ، سمانه زمانی مدیر کل سلامت شهرداری تهران نیز به هم افزایی میان دستگاه های مرتبط برای کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از تخریب های محیط زیست تاکید کرد . 
همچنین روزبه کردونی مدیرکل آسیب های اجتماعی وزارت تعاون،کاروفاه اجتماعی به عنوان برگزارکننده این نشست تخصصی شنیده شدن صداهای مختلف دراین حوزه را درادامه گفت و گوی اجتماعی دروزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی عنوان کرد . 
وی گفت : امیدواریم برای کاهش چالش های زیست محیطی منجر به اثرات مخرب اجتماعی گام های مفیدی برداریم . 
وی افزود: گفت و گوی اجتماعی راهبردی است که از سوی دکتر ربیعی برای توجه به مسایل اجتماعی و رفاهی در صدر اولویتهای وزارت رفاه قرار گرفته است . 
کردونی اظهار داشت: در همین چارچوب تلاش خواهیم کرد با تداوم نشست های گفت و گوی اجتماعی با حضور فعالین ، صاحبنظران دانشگاهی ، اصحاب رسانه و مدیران اجرایی برگزار می شود بتوانیم ضمن حساسیت زایی در خصوص موضوعات رفاهی، به راهکار سیاستی نیز دست یابیم.