تبلیغات
محیط زیست ما ...
 
 
 
انجمن علمی محیط زیست دانشگاه عمران و توسعه

کشاورزی ارگانیک چیست؟

نویسنده : عضو انجمن | تاریخ : 10:29 ق.ظ - پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395

بهار انصاری                                                                                                                                                                 کشاورزی ارگانیك یعنی استفاده از اطلاعات سنتیو علمی برای كاهش استفاده از سموم و مواد شیمیایی در تولید محصولات. سیستم های کشاورزی ارگانیک بر پایه مدیریت اکوسیستم استوار است و به نهاده های خارج از مزرعه وابسته نیستكشاورزی ارگانیك یعنی استفاده از اطلاعات سنتیو علمی برای كاهش استفاده از سموم و مواد شیمیایی در تولید محصولات. سیستم های کشاورزی ارگانیک بر پایه مدیریت اکوسیستم استوار است و به نهاده های خارج از مزرعه وابسته نیست .

در این نوع از كشاورزی از نهاده های سنتز شده مانند کودهای شیمیایی، آفت کش ها ، داروهای دامپزشکی، گیاهان اصلاح شده ژنتیکی و نژادی و مواد نگهدارنده، مواد افزودنی و از تابش اشعه ها استفاده نمی شود.

کشاورزی ارگانیک مدیریت تولید مناسب است که باعث تقویت و توسعه سلامت اکوسیستم های زیستی ، چرخه های زیستی و فعالیت بیولوژیکی خاک می شود. این نظریه تاکید دارد که از نهاده های داخل مزرعه استفاده گردد و از نهاده های بیرونی استفاده ای نشود. و برایاین منظور احتیاج به سیستم های تطابق پذیری در هر منطقه داریم . این کار باعث استفاده از روشهای کشاورزی زیستی و مکانیکی و بدون استفاده از نهاده های خارجی سنتز شده صورت می گیرد. 
تولیدات گواهی شده ارگانیک چه چیزهایی هستند؟ 

تولیدات ارگانیک گواهی شده باید تمام مراحل تولید بسته بندی و فرآوری را زیر نظر اعضای گواهی دهنده طی کرده باشند. و تولیدات توسط انجمن های گواهی دهنده برچسب دریافت کنند.به این نکته توجه کنید که برچسب ارگانیک باید در طول مراحل فرآیند و تولید رعایت گردد.

گواهی ارگانیک(organic certification) یعنی اینکه این محصول فرآیندهای ارگانیک را طی کرده. این برچسب اسم شرکت گواهی دهنده و نوع استاندارد آنرا مشخص کرده است .

برای آشنا کردن مصرف کنندگان، این برچسب می تواند بعنوان راهنما باشد. شرکت های گواهی دهنده به تمام مراحل تولید و فرآیند این محصولات نظارت دارند. 
شرکت های گواهی دهنده در سراسر دنیا گسترده شده و اغلب آنها در کشورهای توسعه یافته هستند. استانداردهای داوطلبانه بین الملی مانند سطوح بین المللی سازمان بهداشت جهانی,(who) فدراسیون بین المللی محصولات ارگانیك (ifoam) ,کمیسیون کدکس غذایی برای تمام تولیدات فرآیندها و برچسب ها راهنمای بین المللی تولید می کند و از تقلب و گول زدن جلوگیری می کند. 
این راهنما مورد قبول تمامی اعضای کمیسیون کدکس غذایی می باشد. بخش خصوصی که راهنمای کدکس غذایی را ارزیابی می کند برای تولیدات ارگانیک و فرآیند آن ifoam است.
راهنمای کدکس و ifoam هر دو استانداردهایی برای تولید و فرآوری تولیدات کشاورزی ارگانیک و نهاده های مورد استفاده دارند که از جابجایی ، ذخیره سازی ، فرآیند ، بسته بندی و حمل ونقل و موادی که می توان در تولید این محصولات بکار برد شامل می گردد.

این قوانین بطور منظم بازبینی می گردند و در اختیار بازرسان گواهی دهنده قرار می گیرد.استانداردهای اجباری بین المللی راهنمای کدکس غذایی و ifoam دارای حداقل استانداردها برای کشاورزی ارگانیک هستند و قصد دارد که به راهنمایی دولتها و گواهی دهنده ها بپردازد بعضی از کشورها نیز مانند اتحادیه اروپا ، ژاپن ، آرژانتین و آفریقا دارای استانداردهای خاص خود هستند. 
مزایای کشاورزی ارگانیک برای محیط زیست 

--------------------------------------------------------------------------------

پایداری در مدت زمان طولانی:
خیلی از تغییرات در محیط زیست در درازمدت اتفاق می افتد. در کشاورزی ارگانیک چون مطابق اکوسیستم رفتار می شود اثر مخربی برای محیط زیست ندارد. 
در مورد خاک نیز در کشاورزی ارگانیک از کمترین شخم ، کودهای بیولوژیکی ، تناوب کشت مناسب،گیاهان پوششی و ... استفاده می شود. 
همچنین با بهبود جانوران مفید خاک و تخمیر مواد آلی ، بافت خاک بهبود یافته و باروری خاک افزایش می یابد. و میزان مواد مغذی بیشتری به خاک داده می شود. به همین دلیل فرسایش خاک کم گردیده و تنوع زیستی خاک افزایش یافته. 
در بسیاری از مناطق کشاورزی، آب به دلیل مصرف بی رویه کود و سموم آلوده گردیده است و به دلیل اینکه در کشاورزی ارگانیک از این مواد کمتر استفاده می گردد به همین دلیل آب نیز آلوده نمی گردد. 
برای باروری خاک در کشاورزی ارگانیک از کمپوست ، کودها ی حیوانی و کودهای آلی نیز استفاده می گردد. 
برای تولید کودهای شیمیایی باید از منابع تجدید نشدنی مانند نفت استفاده کرد و چون در کشاورزی ارگانیک از این مواد استفاده نمی گردد پس آلودگی هوا نیز کمتر است. 
همچنین کشاورزی ارگانیک از اثرات گلخانه ای می کاهد. زیرا خیلی از فعالیتهای انجام شده در کشاورزی ارگانیک مانند حداقل شخم ، استفاده از گیاهان تثبیت کننده نیتروژن ، باز گرداندن ضایعات کشاورزی به خاک ، استفاده از گیاهان پوششی باعث افزایش بازگشت کربن به خاک گشته و حفظ و ذخیره سازی کربن را باعث می گردد. 
کشاورزان ارگانیک هم نگهبان تنوع زیستی هستند و هم استفاده کننده از تنوع زیستی . مثلاً استفاده از بذور بومی که مقاومت بیشتری نسبت به بیماریها و شرایط بد محیطی دارند. در سطوح بالا ترکیب گیاهان و حیوانات باعث بهینه سازی مصرف انرژی و بازیافت چرخه مواد می گردد. 
در سطوح اکوسیستم حفظ منابع طبیعی در اطراف کشاورزی ارگانیک و فقدان مواد شیمیایی باعث حفظ حیات و حش می گردد. همچنین آیش گذاری زمین باعث عدم فرسایش خاک در تنوع زیستی می گردد. 
استفاده از فرآوده های اصلاح شده ژنتیکی در کشاورزی ارگانیک جایز نیست . زیرا اثرات فرآورده های اصلاح شده ژنتیکی هنوز بخوبی شناخته نشده اند . 
کشاورزی ارگانیک هدفش تشویق و توسعه تنوع زیستی است و گواهی های تایید ارگانیک این مساله را نیز در نظر دارند. 
کشاورزی ارگانیک با اکولوژی هماهنگ است و باعث تثبیت بافت خاک ، حفظ چرخه آب ، چرخه کربن ، چرخه مواد غذایی و آلودگی کمتر زمین است
کشاورزی ارگانیک و تنوع زیستی(biodiversity) 

--------------------------------------------------------------------------------

کشاورزی ارگانیک برای تنوع زیستی بسیار مناسب است.


تنوع زیستی به انواع تنوع در زمین مانند تنوع ژنتیکی ، تنوع گونه و تنوع اکوسیستمی اشاره دارد. 

حفظ تنوع زیستی فقط برای مناطق حفاظت شده نیست. اغلب استراتژی های حفاظتی با حفظ گونه های موجود در مناطق حفاظت شده آغاز می شود. اما این کارها هرگز برای حفاظت تنوع زیستی کافی نیست . برای این کار احتیاج به زمینهای پایدار همراه با استراتژیهای مدیریت آب، برای تشویق تنوع زیستی بومی در نواحی که مردم زندگی می کنند ،دارد . تقریباً37% سطح زمین برای مصارف کشاورزی مورد استفاده است ( در آسیا 50% ،صحرای آفریقا40%) در اغلب این نواحی تنوع زیستی در حال از بین رفتن است برای حفظ تنوع زیستی هم کشاورزی و هم طبیعت لازم است.کشاورزی خود یکی از عوامل حفظ تنوع زیستی است .در هرسیستم کشاورزی تنوع زیستی به اجرا در می آید این کارها مانند بازیافت مواد زاید، کنترل شرایط اقلیمی و بافر کردن فرآیندهای آبیاری است .در سیستم های کشاورزی انسان ها با آوردن نهاده های خارجی در این اکوسیستم دخالت می کنند مانند استفاده از آفت کش های شیمیایی و کودهای شیمیایی.


تنوع زیستی کشاورزی در حال حاضر درحد بحرانی است . در حال حاضر فقط کمتر از 70 گونه گیاه در بیش از 1300 میلیون هکتار در جهان کشت می گردد و فقط گونه های کمی از انواع گیاهان مورد پرورش هستند. در آمریکا 60-70 % لوبیاهای کاشته شده فقط از 3 گونه استفاده می شود.


سازمان خواروبار جهانی ملل متحده تخمین زده که 75 % تنوع ژنتیکی محصولات کشاورزی در خیلی از گیاهان بومی از مناطق اصلی خود از بین رفته اند.


چگونه کشاورزی ارگانیک می تواند باعث پیشرفت و توسعه تنوع زیستی گردد؟


با احترام گذاشتن به ظرفیت طبیعی خاک ، گیاه، حیوانات و اکوسیستم کشاورزی ارگانیک می تواند به حفظ تنوع زیستی کمک کند. 

در این نوع کشاورزی با استفاده از عملکردهای اکولوژیکی طبیعی می توان تولید را افزایش داده و در برابر آفات و بیماریها مقاوم نمود. کودهای سنتز شده ، ارگانیسم های اصلاح ژنتیک شده و آفت کش ها اثر منفی بر روی تنوع زیستی و سلامتی دارند و در این نوع کشاورزی استفاده از آنها ممنوع است.


تقویت تنوع :


کشاورزی ارگانیک استفاده شرایط بومی است و استفاده از ترکیبات شیمیایی آلی ممنوع است.سیستم های آلی باعث تشویق استفاده از گونه های محلی و واریته های حیوانات و محصولات میگردد.مزارع ارگانیک دارای تنوع زیستی بالایی هستند زیرا تنوع آیش بسیار بیشتر بوده و گیاهان بیشتری کاشته می شود.

پروژه های تحقیقاتی نشان داده است که کشاورزی ارگانیک باعث افزایش تعداد و گونه های وحشی در مزرعه می گردد. تحقیقات 76 محقق کشورهای مختلف نشان داد که کشاورزی ارگانیک باعث بهبود چرخه غذایی از باکتریها تا پستانداران می گردد. زیرا کشاورزی ارگانیک با حیات وحش بصورت دوستانه برخورد می کند و از مواد شیمیایی و سموم کمتر استفاده می کند.


کار با طبیعت :


کاکائو و قهوه گیاهان سایه دوست هستند اما رشد سریع انها باعث حساسیت آنها در برابر بیماریها و آفات می گرددو پرورش قهوه و کاکائو در زیر سایه بان باعث افزایش قدرت زنده ماندن و افزایش عملکرد می گردد و باعث کاهش استفاده از سموم جهت دفع آفات و بیماریها می شود.

بنابر این پرورش کاکائو بصورت زیستی باعث کمک به کشاورزان و تنوع زیستی می گردد.


حفظ سنتها :


با حفظ کشاورزی سنتی می توان به حفظ حیات وحش و تنوع زیستی و اقتصاد پایدار روستاها کمک کرد.

برای کشت برنج احتیاج به آب زیادی است و تقاضای زیاد آب برای این محصول یک تهدید عمده برای رژیمهای آبی دنیاست.


حمایت از توسعه پایدار:


با تولید میزان وسیعی از غذاها با کشاورزی ارگانیک می توان در جوامع محلی به تولید مشغول گردید. افزایش جمعیت باعث استفاده بیشتر از زمینها برای استفاده از کشاورزی شود. و این زمینها مخصوصاً در جاهای پرآب بیشتر در معرض خطر است و همین امر باعث شده که خسارات سیل آسیبهای فراوانی به آن جوامع وارد آورد.


تهدیدهای تنوع زیستی :


یکی از این تهدیدات محصولات تراریخته است.


حمایت از کشاورزی ارگانیک


برای اینکه توسط کشاورزی بتوانیم تنوع زیستی را نیز افزایش دهیم احتیاج به فعالیت های وسیعی داریم . در این زمینه کشاورزان و تشکل های غیر دولتی کمک زیادی می توانند انجام دهند.


سیاست ها :


<li class=msonormal dir=rtl style="margin: 0in 0in 0pt; mso-list: l3 level1 lfo1; tab-stops: list .5in">تشویق کشاورزی ارگانیک در بین دولتها نه با صادرات این محصولات بلکه با حفاظت از مواد غذایی و تنوع زیستی. <li class=msonormal dir=rtl style="margin: 0in 0in 0pt; mso-list: l3 level1 lfo1; tab-stops: list .5in">تشویق مسئولات زیست محیطی برای ترویج کشاورزی ارگانیک جهت شرکت در برنامه های بین المللی تنوع زیستی. 
<li class=msonormal dir=rtl style="margin: 0in 0in 0pt; mso-list: l3 level1 lfo1; tab-stops: list .5in">تشویق مجامع به شرکت در پروژه های کشاورزی ارگانیک و سرمایه گذاری در بخش تنوع زیستی. 
ارزیابی اثر سوبسیدهای کشاورزی بر روی تنوع زیستی. 
تحقیقات و ترویج 

ترویج تنوع زیستی موفق در بین کشاورزان و كارشناسان كشاورزی. 


<li class=msonormal dir=rtl style="margin: 0in 0in 0pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list .5in">انتشار دستاوردهای نوین مورد کشاورزی ارگانیک و تنوع زیستی. 
<li class=msonormal dir=rtl style="margin: 0in 0in 0pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list .5in">تحقیق در مورد تنوع کشاورزی ارگانیک (عوامل بازدارنده تنوع زیستی خصوصاً در کشورهای جهان سوم) 
تشخیص ، توسعه و حفظ گونه ها با پتایسیل عملکرد خوب آن در شرایط منطقه ای. 


بهبود بازار فروش: 

ارتقاء توسعه بازارهای محصولات کشاورزی ارگانیک 


ارتقاء نظر مصرف کنندگان در مورد کشاورزی ارگانیک 


کاهش تهدیدات 
<li class=msonormal dir=rtl style="margin: 0in 0in 0pt; mso-list: l1 level1 lfo4; tab-stops: list .5in">معرفی آلاینده های کشاورزی به تولید کنندگان 
<li class=msonormal dir=rtl style="margin: 0in 0in 0pt; mso-list: l1 level1 lfo4; tab-stops: list .5in">تحقیق درباره اثر و پتانسیل محصولات ژنتیکی اصلاح شده بر تنوع زیستی 
<li class=msonormal dir=rtl style="margin: 0in 0in 0pt; mso-list: l1 level1 lfo4; tab-stops: list .5in">استفاده از چهارچوب قانونی توسعه تحت کنواسیون تنوع زیستی و پروتکل کارتگانا برای توسعه قوانین زیستی سالم در سطح بین المللی قبول نکردن منابع ژنتیکی اصلاح شده و حفظ کشاورزی یومی و تامین بذر آنها 
<h2 dir=rtl style="margin: 12pt 0in 3pt">استانداردهای تنوع زیستی 
فدراسیون جهانی محصولات ارگانیك (ifoam) اخیراً تحقیق در مورد تنوع زیستی جهانی و استانداردهای آمایش سرزمین را بر اساس استانداردهایی جهانی شروع کرده است . 

این استادندارها احتیاج به مدیریت تنوع زیستی آمایش سرزمین ها در هرمنطقه دارد.

ده علت برای رفتن به سمت کشاورزی ارگانیک 

--------------------------------------------------------------------------------

1-محصولات ارگانیک استانداردهای بیشتری دارند: 


گواهی نامه های محصولات ارگانیک ، بعنوان بیمه هایی است که در تولید این محصولات از مواد شیمیایی و سمی استفاده نشده است. 


2-طعم غذاهای ارگانیک بهتر است: 


گیاهان تولید شده به روش ارگانیك سالم تر بوده و بعنوان غذاهای خوشمزه تر برای تغذیه انسان و حیوانات میتواند بکار رود. 


3-محصولات ارگانیک خطر بیماریها را کم می کند: 


خیلی از مراكز حفاظت محیط زیست دریافته اند که مواد شیمیایی موجود در آفت کش ها دارای اثرات سرطان زایی و بیماری زایی دارند. کشاورزی ارگانیک یکی از راههای کاهش مصرف سموم شیمیایی و كم كردن این مواد به منابع آب ، زمین و هوا است. 


4-کشاورزی ارگانیک به منابع آبی احترام می گذارد: 


برای حذف مواد شیمیایی آلوده کننده و دفع نیتروژن در آب باید به منابع آبی و خاکی احترام گذاشت و آنها را درست مصرف کرد.در كشاورزی ارگانیك این موارد به درستی رعایت می شود. 


5-کشاورزی ارگانیک باعث ایجاد خاک سالم می گردد: 


خاک یکی از منابع اصلی زنجیره غذایی است و یکی از اصول کشاورزی ارگانیک ایجاد خاک سالم است. 


6-کشاورزی ارگانیک الگو برداری از طبیعت است: 


کشاورزی ارگانیک برای اکوسیستم متعادل ارزش قایل است . طبیعت زنده نیز شامل تناوب كشت درمحصولات علوفه ای و استفاده از گیاهان پوششی و بقیه مناطق طبیعی است. 


7-کشاورزان ارگانیک هدایت کننده تحقیقات تازه هستند: 


تولید کنندگان ارگانیک بعنوان پیشرو در تحقیق عدم استفاده از آفت کش ها و اثرات مضر بر محیط زیست هستند. 


8-تولیدکنندگان ارگانیک در جهت تنوع زیستی تلاش می کنند:


از دست دادن تعداد زیادی از گونه ها ( تنوع زیستی) یکی از نگرانی های دانشمندان محیط زیست است . به همین دلیل خیلی از کشاورزان ارگانیک در صدد هستند تا گونه های معمولی و بومی را حفظ کنند. 


9-کشاورزی ارگانیک به حفظ سلامت جوامع روستایی کمک می کند: 


کشاورزی ارگانیک به دلیل سطوح کم آن برای جوامع روستایی مفید است و به افزایش درآمد آنها منجر می گردد. 


10-تنوع غذاهای ارگانیک 


بهر حال بعضی از غذاهای ارگانیک بعنوان جایگزین قابل استفاده است و محصولات کشاورزی غیر غذایی ( صنعتی ) نیز در حال تبدیل شدن به تولید ارگانیک هستند مانند تولید پنبه ارگانیك و در نهایت تولید لباسهای ارگانیك .
غذاهای ارگانیكغـذاهـای ارگـانـیك به غذاهایی اطلاق می گـردد كـه بـدون اســتفاده از آفـت كش ها و علف كش هـای مصـنـوعــی و ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیك تولید شده باشند. 

معیار سبزیجات، میوه ها و حبوبات ارگانیك: 
1- خـاك ایمن: حداقل از 3 سال قبل از برداشت محصول، زمـین زراعــی نبایستی با آب فاضلاب آبیاری شده باشد. خاك نیز باید عاری ازاملاح سرب و كلراید پتاسیم باشد. 
2- عدم اصلاح سازی:هیچگونه مواد افزودنی (مثل شیرین كننده ها و رنگ دهنده های مصنوعی)، پرتو دهی با پرتوهای یونیزه كننده و اصلاح ژنتیك نبایستی در روند تولید محصول بكار رفته باشد. 
3- ذخیره سازی و انبار مجزا: محصولات ارگانیك باید از محصولات غیر ارگانیك تفكیك شده و بطور جداگانه نگه داری شوند. 
4- عدم استفاده از مواد شیمیایی مصنوعی: عدم استفاده از تركیبات شیمیایی مصنوعی نظیر كودهای شیمیایی، آفت كشها، حشره كشها و علف كشها. (از 3 سال قبل از برداشت محصول) معیار گوشت، شیر، تخم مرغ و دیگر فرآورده های حیوانی ارگانیك: 
1- حیوانات میبایستی حداكثر از روز دوم تولد به روش ارگانیك پرورش یافته باشند. 
2- خوراك ارگانیك: تغذیه دام و طیور باید 100 درصد از خوراك ارگانیك بوده باشد. 
3- هیچگونه آنتی بیوتیك و هورمون نباید استفاده شود. 
4- حیوانات چرنده بایستی از مرتع مناسب برخوردار باشند. هر حیوان باید از سرپناه، آب سالم، رژیم غذایی متعادل، هوای تازه، نور مستقیم آفتاب و فضای كافی برای حركت برخوردار باشد. 
5- ذخیره سازی و انبار مجزا: فرآورده های ارگانیك بایستی از محصولات غیر ارگانیك تفكیك شده و جداگانه نگه داری شوند. 
نكته:در كشاورزی سنتی از كودهای مصنوعی و در كشاورزی ارگانیك از كودهای طبیعی مانند كمپوست استفاده میگردد. 
نكته:در كشاورزی سنتی از آفت كشهای مصنوعی و در كشاورزی ارگانیك از حشرات و پرندگان نافع، محدود كردن جفتگیری آفات، كندن علفهای هرز و در صورت نیاز از حشره كشهای مجاز كشاورزی ارگانیك نظیر اسید بوریك برای كنترل و ریشه كن كردن آفات استفاده میشود. 

مضرات كشاورزی و محصولات تهیه شده به روش سنتی: 
1- در كشاورزی سنتی و متعارف از بیش از 300 تركیب شیمیایی خطرناك و مصنوعی نظیر آفت كشها، علف كشها و كودهای شیمایی بمنظور كنترل آفات و حشرات و حاصلخیز سازی خاك استفاده میگردد كه بقایای این مواد پس از ورود به بدن میتواند موجب مشكلات عدیده ای گردد منجمله: بروزنقصهای مادرزادی، تولد نوزاد با وزن كم، اختلال در سیكل ماهانه زنان، سقط جنین، بلوغ زودرس و یا دیر رس، یائسگی پیش رس، تغییر در رفتار جنسی، كاهش تعداد اسپرم مردان، كاهش باروری و یا ناباروری، تغییر در سرعت متابولیسم، اختلال در سیستم غدد داخلی، ضعف عضلانی، كاهش حافظه، آسیب به سیستم عصبی و مغز، كاهش كارایی سیستم ایمنی بدن و سرطانزایی. یافته ها حاكی از آنست كه 60 درصد سموم دفع آفات، 90 درصد قارچ كشها و 30 درصد حشره كشها سرطانزا میباشند. 
2- استفاده از كودهای شیمایی و آفت كشها سبب آلودگی آب، خاك و هوا میگردند. 
3- استفاده بی رویه از كودهای شیمیایی و آفت كشها موجب میشود تا آفتها نسبت به سموم مقاوم گردیده و آفتهای جدیدی نیز ظاهر گردند. 
4- پرتو دهی محصولات یعنی آنكه محصولات را در معرض میزان كنترل شده پرتوهای یونیزه كننده قرار میدهند تا اینكه باكتریهایی نظیر e.coli و سالمونلا نابود گردیده و درواقع محصولا را به این طریق ضد عفونی میكنند. كنترل حشرات و انگلها، افزایش ماندگاری و جلوگیری از جوانه زدن از دیگر علل پرتودهی محصولات غذایی میباشد. اما این پرتودهی موجب: 1-از دست رفتن میزان اندكی از مواد مغذی محصولات میشود. 2-هنگامی كه مواد غذایی پرتودهی میشوند مواد شیمیایی سرطان زایی بنام cyclobutanones تشكیل میگردد. 
5- مهندسی ژنتیك و یا اصلاح ژنتیك محصولات به جداسازی، دستكاری و انتقال ژنها اطلاق میگردد. در این روش ژنهای با خاصیت مطلوب از یك گونه جدا گردیده و به گونه هدف انتقال داده میشود. بهبود كیفیت، افزایش تولید، ایجاد یك صفت مطلوب و مقاوم ساختن محصولات در برابر آفتها و تنشهای محیطی از كاربردهای مهندسی ژنتیك میباشد. مضرات محصولات اصلاح شده ژنتیكی شامل بروز نقصهای مادرزادی، كاهش طول عمر، افزایش حساسیت زایی مواد غذایی (بعلت تغییر در زنجیره پروتئینها)، فقر مواد مغذی، مقاومت آنتی بیوتیكی (احتمال دارد ژنهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیك ها به باكتریهای بیماریزا در بدن منتقل گردد و یك بیماری جدید و مقاوم در برابر آنتی بیوتیكها ایجاد شود). 
6- استفاده هورمونها در دام و طیور رشد آنها را تسریع كرده و فربه شدن آنها را سرعت میبخشد. اما از ارزش غذایی آنها میكاهد. آنتی بیوتیكها هم كه برای جلوگیری از بیمار شدن دام و طیور مورد استفاده قرار میگرند میتواند در انسان مقاومت آنتی بیوتیكی ایجاد كند. 
نكته: از میان مواد غذایی كه به روش سنتی عرضه میگردند سیب، هلو، گلابی، سیب زمینی، زردآلو، اسفناج، توت فرنگی، شلیل،انگور، كرفس، تمشك و گیلاس بیشترین و كیوی، انبه، پیاز، موز، بروكلی، گل كلم،آ ناناس، ذرت؛ نخود فرنگی، آوكادو، هندوانه، آلو و بادنجان كمترین آلودگی را به باقیمانده آفت كشها دارند.

فواید زراعت ارگانیك:
1- در كشاورزی ارگانیك آب توسط مواد شیمیایی آلاینده مانند كودهای مصنوعی، آلوده نمیگردد. 
2- در كشاورزی ارگانیك تعادل اكوسیستم و حاصلخیزی خاك حفظ میگردد. فرسایش خاك نیز تا 50 درصد كاهش می یابد. 
3- تنوع زیستی در زمینهای زراعی ارگانیك 57 درصد بیشتر است. (به علت عدم استفاده از سموم آفت كش و علف كش) 
4- كشاورزان در معرض سموم و آلاینده های كمتری قرار میگیرند. 

فواید مصرف مواد غذایی ارگانیك: 
1- ارزش غذایی بالاتری دارند. میزان ویتامین c ، كلسیم، منیزیوم، آهن و فسفر در مواد غذایی ارگانیك بیشتر است. 
2- مواد غذایی ارگانیك حاوی آنتی اكسیدان بیشتری میباشند. در مواد غذایی ارگانیك آنتی اكسیدان phenolic بیشتر یافت میگردد (50 درصد بیشتر از محصولات غیر ارگانیك). چراكه آفت كشهای مصنوعی تولید این مواد را در گیاهان كاهش داده اما كودهای حیوانی و آلی بكار رفته در كشاورزی ارگانیك تولیدآنها را افزایش میدهد. 
3- كمتر سمی هستند. محصولات ارگانیك سالم تر بوده و به بقایای آفت كشهای آلی كمتر آلوده میباشند. همچنین این محصولات فاقد افزدنیهای غذایی بوده و طبعا سالمتر میباشند.
4- خوشمزه و خوش طعم تر هستند. یكی از دلایل آن این است كه محصولات ارگانیك پس از برداشت در مدت زمان كمتری بدست مصرف كننده رسیده و تازه تر میباشند. و همچنین در محصولات تهیه شده به روش سنتی، با فرآوریها و دستكاریهایی كه بروی آنها صورت میگیرد تنها به ظاهر، رنگ، بالا بردن ماندگاری، افزایش تولید و مقاوم كردن آنها در برابر صدمات ناشی از حمل و انبار داری توجه میشود و نه كیفیت و ارزش تغذیه ای آن.
5- تولید كنندگان محصولات ارگانیك از استانداردها و دستورالعمل های بسیار سخت گیرانه ای تبعیت میكنند كه احتمال آلوده شدن اینگونه محصولات به هر گونه مواد شیمایی و سمی منتفی میباشد. 

معایب محصولات ارگانیك:
1- گرانقیمت هستند. 
2- تولید و عرضه آنها بسیار محدود است .
غذاهای ارگانیك برای قلب بهترند 

--------------------------------------------------------------------------------

محققان آمریكایی می گویند میوه ها و سبزیجات ارگانیك در مقایسه با انواعی كه به روش های رایج رشد داده می شوند برای سلامت قلب بهترند. 

به گزارش بی بی سی ، نتایج یك مطالعه 10 ساله با مقایسه گوجه فرنگی ارگانیك با محصول استاندارد نشان داه است سطوح فلاونوئید ها كه نوعی آنتی اكسیدان هستند در فرآورده ارگانیك تقریبا دو برابر است.
فلاونوئیدها تركیباتی هستند كه فشار خون را كاهش می دهند و لذا از خطر بیماری های قلبی و سكته مغزی نیز می كاهند.محققان می گویند علت این تفاوت به نتیروژن موجود در خاك مربوط می شود.
محققان دانشگاه كالیفرنیا میزان دو فلاونوئید به نام های quercetin و kaempferol در گوجه فرنگی خشك اندازه گیری كرده و دریافتند بطور متوسط میزان این دو در نمونه های ارگانیك گوجه فرنگی به ترتیب 79 و 97 درصد بیشتراست.
سطوح متفاوت فلاونوئیدها در گوجه فرنگی احتمالا به عدم حضور كود در كشاورزی ارگانیك مربوط می شود. این تركیبات به صورت یك مكانیسم دفاعی تحریك شده در اثر كمبود ماده مغذی مانند كمبود نیتروژن در خاك تولید می شوند.

نیتروژن غیر آلی موجود در كودهای رایج براحتی در دسترس گیاه قرار می گیرند و بنابراین كود دهی زیاد احتمالا باعث كاهش سطوح فلاونوئیدها می شود