تبلیغات
محیط زیست ما ...
 
 
 
انجمن علمی محیط زیست دانشگاه عمران و توسعه

ذخیره گاه های زیست کره ایران

نویسنده : عضو انجمن | تاریخ : 11:39 ق.ظ - دوشنبه 30 فروردین 1395

نویسنده: ساناز رعنایی

حفاظت و مدیریت مناطق و عرصه­های با ارزش اكوسیستمی و دارای غنای ژنتیكی بالای گیاهی و جانوری بدون در نظر گرفتن جوامع محلی و نقش مشاركتی آنها در روند مدیریت بهینه و توسعه پایدار عملاً امكان پذیر نبوده و تجربه دهه­های گذشته نیز بر این امر صحه گذاشته است. لذا در دهه 1960 متخصصین و كارشناسان ارشد محیط زیست بر ایده نوینی تحت عنوان ذخیره­گاه زیست­كره به توافق رسیدند و از همان سالها ایجاد و تاسیس ذخیره­گاه زیستكره در یونسكو به جدیت پیگیری شد. وجه تمایز ذخیره گاه های زیست كره از دیگر طبقات حفاظت شده، روش برنامه ریزی و مدیریت مناسب آنهاست كه بر پایه استفاده های چند منظوره و سپردن نقش اساسی و سازنده به جوامع محلی استوار است. در این برنامه ریزی ها، توجه به ارتباط متقابل انسان و منابع طبیعی و استفاده پایدار، زمینه حفاظت و حمایت از منابع ژنتیكی گیاهی و جانوری، پژوهش، نظارت و كنترل پیوسته زیست محیطی را فراهم می سازد.