تبلیغات
محیط زیست ما ...
 
 
 
انجمن علمی محیط زیست دانشگاه عمران و توسعه

هرباریوم

نویسنده : عضو انجمن | تاریخ : 11:16 ق.ظ - سه شنبه 24 فروردین 1395

نویسنده:شبنم کرمی

هرباریوم ها گنجینه بزرگی از اطلاعات خام و اسناد اصلی هستند که عملا در پژوهشهای تاکسونومیک مورد استفاده قرار می گیرند و در صورتی که نمونه ها به خوبی آماده شده باشند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار پژوهشگر قرار می دهند . تا کنون در نتیجه وجود هرباریوم دانش گیاه شناسی به پیشرفت های چشمگیری نایل آمده است .همه ی پرسشهای مطرح شده درباره ماهیت گونه ، رده بندی ، تشخیص ، نامگذاری ، انتشار و غیره به هرباریوم باز میگردد .
نقش هرباریوم را می توان به شرح زیر توصیف کرد :

1. فراهم آوردن مجموعه ای از مراجع استاندارد برای رسیدگی به تعیین نام گیاهان جدید و تعیین صحت و سقم شناسایی گیاهان که عمده ترین وظیفه هرباریم ها به شمار می آید ( وجود انواع مختلف گیاهان در هرباریوم می تواند امکان شناسایی و نام گذاری گیاه را به طور مستقیم و با روش مقایسه ای با نمونه های دیگر فراهم نماید که از طرق دیگر ممکن نیست )

2. تربیت و آموزش دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در عملیات مربوط به هرباریوم

3. تهیه مدرک مستند برای حضور گونه در یک منطقه و نشان دادن گستره انتشار آن

4. مرکزی برای تحقیقات و فراهم آوردن فلورها ، مونوگراف ها و نمونه هایی از گیاهان یک منطقه که به علت وجود تنوع زیاد می تواند مورد استفاده یک بوم شناس یا گیاه شناس قرار گیرد تا به بررسی بو م شناسی یا تهیه فلور یک منطقه اقدام کنند

5. تدریس علوم گیاهی و سیستماتیک که می تواند در هرباریوم و همراه با عملیات صحرایی و باغ گیاه شناسی انجام گیرد

6. برای کسانی که در سطح یک کشور ، قاره یا کره زمین روی تاکسون ویژه ای کار می کنند ، هرباریوم ها بهترین و موثرترین مراکز علمی برای انجام پژوهشها می باشد

7. بهترین منبع برای تکمیل ویژگیهای یک تاکسن ، هرباریوم است ( ویژگی هایی که برای تاکسن نوشته شده در اغلب موارد کامل نبوده و با مراجعه به هرباریوم و نمونه های جدید می توان شرح تهیه شده برای تاکسن را تکمیل و خلا های موجود را پر کرد. همین بررسی ها موجب فراهم آمدن مقدمات برای مطالعه مجدد گروه های گیاهی و در نتیجه توسعه و پیشرفت علم رده بندی می گردد)

8. هر نمونه ی موجود در هرباریوم گنجینه بزرگی از اطلاعات را به صورت پتانسیل بالقوه در خود دارا می باشد . اطلاعاتی شامل ریخت شناسی ، کالبد شکافی ، گرده شناسی ، بیوشیمی و همچنین اطلاعات جالبی مانند ویژگیهای زیستگاه ، انتشار جغرافیایی ، وضعیت آب و هوایی و کاربردهای گیاه از دیدگاه اقتصادی که می توان آنها را از برچسب مربوطه بدست آورد .

9.نمونه های تیپ موجود در هرباریوم مدارک بسیار معتبری هستند که از روی آنها یک تاکسن مشخص شده و تقدم و تاخر نامگذاری را به ما نشان می دهد

10.برقراری ارتباط میان گیاه شناسان و جمع آوری کنندگان و تبادل اطلاعات میان آنها همچنین تشویق جمع آوری کنندگان به حفظ گونه ها به عنوان یک میراث ملی و نشان دادن اهمیت مجموعه های گیاهی در پژوهش ، آموزش و خدمات فرهنگی از قبیل نامگذاری گیاهانی که بر حسب در خواست افراد یا مراکز پژوهشی به هرباریوم ارسال می گردد

11.تشویق کردن مردم به حفظ حیات گیاهان از راه برنامه های آموزشی و شناساندن ، معرفی گیاهان به آنها

12. از آنجایی که برای کمتر هرباریومی امکان جمع آوری همه گیاهان میسر است و برای تجدید نظر برروی تاکسنهای گیاهانی که دسترسی به گروه عمده ای از آنها الزامی است و با توجه به این واقعیت که برای کمتر کسی امکان مسافرت به تمام نقاط دنیا و مطالعه گیاهان در هرباریوم های مختلف وجود دارد ، یکی از وظایف هرباریومها عاریه دادن گیاهان به مؤسسات پژوهشی و سازمانهای درخواست کننده است که بر طبق موازین و قواعد خاصی انجام می گیرد .این مقررات به منظور حفظ گیاه در حمل و نقل و اطمینان از سالم رسیدن نمونه به دست وام گیرنده و برگشت نمونه به هرباریوم وام دهنده بوجود آمده است . چنانچه درخواست کننده بخواهد تکه ای از گیاه را برداشت کند بایستی اجازه ویژه از رئیس هرباریوم وام دهنده بدست آورد و اگر بخواهد بر روی نمونه حاشیه نویسی کند روی برچسب مخصوصی که در بالای برچسب هرباربوم نصب میشود مطالب خود را می نویسد

13.ممکن است در بسیاری از هرباریوم ها از یک گونه تعدادی بیش از حد نیاز موجود باشد و در هرباریوم دیگر از آن گونه موجود نباشد و بر خلاف این حالت هرباریوم دوم گونه هایی را اضافه داشته باشد که در اولی موجود نباشد ، دراین حالت دو هرباریوم می توانند با یکدیگر تبادل گونه داشته باشند که این کار برای هر دو هرباریوم بسیار سودمند است


14. ممکن است گونه یا گونه هایی به یک هرباریوم یا از هرباریوم به مؤسسات پژوهشی یا سایر هرباریوم ها هدیه داده شود یا توسط هرباریوم و مؤسسات خریداری شود

15.هرباریوم در علومی مانند گیتاشناسی گیاهی (phytogeography) ، رده بندی زیست شمیایی (biochemical systematics) ، گرده شناسی (palynology) ، گیاه شناسی ، دارو سازی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد


16.طبقه بندی رستنیهای جهان اساسا متکی بر نمونه های هرباریومی و تألیفات وابسته به آن است

17. با وجود هرباریوم تاکسونومیست ها به مطالعه یک یا چند نمونه معدود از یک گونه محدود نمی شوند ودر نتیجه می توانند درک بهتری از پیچیدگی گونه ای داشته باشند

18.کلیه کتابهای راهنما ، تک نگاشته ها و کتابهای مربوط به گیاهان وحشی نهایتا از منابع هرباریومی منشأ میگیرند

19.آشکار ساختن نواقص طبقه بندی گیاهان و در نهایت کل جانداران